Sep 21, 2005

Vervolg 2.0

"In the next 12 months, people will be thinking about the Web in a new way."
"The Web isn't so much a place anymore. It's more of a doorway into services”

Twee citaten die mooi op het vorige aansluiten wat mij betreft. Uit een special in BusinessWeek die het fenomeen Web 2.0 helder behandelen.

Ook interessant: een lijst van 2.0 toepassingen en een overzicht van een paar meer filosofische visies op open.info.nl.

1 comment:

walterbrinick48465859 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here